AL SAQR AL ABYADH GENERAL TR LLC
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Main machine

Forklift
Excavator
Motor Grader
Wheel Loader
4.000,00 US$ - 6.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
11.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
4.000,00 US$ - 6.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
4.000,00 US$ - 5.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
13.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
11.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)

Hot sale

15.000,00 US$ - 18.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
7.000,00 US$ - 9.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
11.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
11.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
4.000,00 US$ - 5.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)

We provide good condition, low hours, Toyota, komatsu, TCM forklift

Leon Mao
Loading